Czy dzis mozna zyc w normalnym swiecie dbajac o przyrode?

Roboty budowlane, w tym zwłaszcza remont, budowa i rozbiórka są ściśle związane z powstaniem kruszywa, gruzu i innych śmieci, które powinny być odpowiednio składowane, a później przetransportowane we właściwe miejsce. Odpady pobudowlane są bardzo wartościowym surowcem wtórnym obejmującym głównie gruz z mas betonowych oraz ceglane i ceramiczne kruszywo. Powinny być one składowane w przystosowanych do tego kontenerach. Kontenery powinny zostac dostarczone, a później odebrane przez profesjonalną firmę. Jeżeli zaplanowany remont jest niewielki i ilość śmieci pobudowlanych nie stwarza konieczności skorzystania z kontenerów, gruz może być przechowywany w odpowiednich workach. Gruz może być przekazany do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańca remontowanego lokalu. Jednakże, gdy remontowe roboty budowlane mają znaczący charakter, a przewidywana ilość pobudowlanych odpadów jest dość duża, powinno się rozważyć wynajem kontenerów. Obecnie w polskim sektorze usług można znaleźć mnóstwo małych i średnich podmiotów gospodarczych, które od lat zajmują się wynajmowaniem, a także sprzedażą i produkcją kontenerów. Mogą one mieć charakter biurowy, magazynowy, socjalny bądź też sanitarny. Dużym zainteresowaniem cieszą się modułowe kontenery wyróżniające się pod względem funkcjonalności, estetycznego wykonania i stosunkowo wysokiej jakości. Kontenery na poremontowe odpady muszą posiadać pojemność wynoszącą około 1,5 – 8 metrów sześciennych, w przypadku gdy będą one wykorzystane na beton, ziemię, gruz i inne ciężkie odpady. W przypadku lżejszych śmieci mimo wszystko lepiej sprawdzą się kontenery o nieco większej pojemności. Wynika to z tego, że niezbyt ciężkie, poremontowe odpady w praktyce mają większe rozmiary bądź też objętość, np. wełna stosowana do izolacji termicznej, gipsowo – kartonowe płyty, styropian. Podmioty trudniące się użyczaniem, produkcją i sprzedażą kontenerów mogą świadczyć też dodatkowe usługi, w tym zwłaszcza odbiór kruszywa i innych odpadów poremontowych. Osoba remontująca mieszkanie, która chce skorzystać z z dodatkowej usługi musi skontaktować się z przedsiębiorcą telefonicznie. Wynajem kontenerów przeważnie przebiega w ten sposób, że kontenery są przewożone przez firmę do określonego miejsca i na określony czas. Po upływie ustalonego terminu odbiera się je wraz z odpadami, które są transportowane w odpowiednie miejsce. Właściciel nieruchomości powinien zażądać wystawienia dokumentu poświadczającego przekazanie odpadów.